گیم پلی سوم مورتال کامبت ۱۰ x در e3 2014 کنفرانس سونی به همراهی ادبون

برای اولین بار در وب سایت های ایرانی

خب یک بار دیگه ادبون در مراسم E3 حاضر شد، و طی مصاحبه ای با IGN گیم پلی جدیدی از بازی رو به نمایش گذاشت.
از نکات این گیم پلی این بود که بعضی از حرکات کرکتر ها با حرکات کرکتر های SF شباهت بسیاری دارند. برای مثال اکثر حرکات Torr به حرکات Zangief شباهت دارند. و یکی از حرکات
اسکورپیون نیز شباهت عجیبی به حرکت معروف M. Bison دارد.