MK1
MK2
MK3
MK4
MKDA
MKD
MKA
MK9
MKX
آخرین کرکترهای معرفی شده
آخرین اخبار
ارسال شده توسط :
E R M A C
4 جولای 2014 در 15:39

در مراسم E3 شما مشاهده کردید که بازی MKX دارای 24 کرکتر است اما بر طبق سایت Polygon.com ما کرکتر های بیشتری در بازی خواهیم داشت . همه ما میدونیم ...

ادامه