MK1
MK2
MK3
MK4
MKDA
MKD
MKA
MK9
MKX
آخرین کرکترهای معرفی شده
آخرین اخبار
ارسال شده توسط :
Bi-Han
4 آوریل 2015 در 16:31

در این ویدئو تمام ورییشن های کنشی در Mortal Kombat X به نمایش در می آید. همچنین شاهد X-Ray و فیتالتی بسیار زیبای او نیز خواهید بود ! Variation ها : Balanced ...

ادامه